SHHMINI-P holder for Sharp MiniZeni LED

SHHMINI-P holder for Sharp MiniZeni LED

SHHMINI-P holder for Sharp MiniZeni LED

SHHMINI-P holder for Sharp MiniZeni LED

 

 

 

 

 

 

 

SHHMINI-P holder designed for reflector families:

QR03224-C1N     (diameter: 32mm; beam angles: 24, 40 and 60 degrees)

QR04120-C1N     (diameter: 41mm; beam angles: 20, 30 and 40 degrees)

QR04420-C1N     (diameter: 44mm; beam angles: 20, 30 and 40 degrees)

QR04415-C1C     (diameter: 44mm; beam angles: 15, 28, 40 and 60 degrees)

QR05020-C1N     (diameter: 50mm; beam angles: 20 and 40 degrees)